Kodiak Daily Mirror - christmas bake sale st
  

CHRISTMAS BAKE SALE St

posted by kodiakads

Where:

99615

Description:

CHRISTMAS BAKE SALE

St. Herman’s Sisterhood
December 1, 10 a.m.-?
ORTHODOX Cathedral.
Pirok, Piroshki, Potato Salad, Pies, Cookies, and Cakes!